ЗАБРАНА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА ЗА ПОЛИВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И МИЕНЕ НА УЛИЦИ И МПС

август 17, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Във връзка с намаляване на дебита на водните количества в община Трявна, кметът на Община Трявна издаде заповед, с която се забранява ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства на територията на общината.

При намаляване дебита на водата ще бъде въведено режимно водоснабдяване по график.

При неспазване на установената забрана лицата носят административнонаказателна отговорност по Закона за водите.