ЗАМЕСТНИК-КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ПРИСЪСТВА НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ У НАС

юли 6, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Заместник-кметът на Община Трявна бе сред официалните гости  по време на информационна кампания за популяризиране на дуалната форма на обучение у нас, която бе проведена в хотел „Калина Палас“ в Трявна на 4 и 5 юли тази седмица. Г-н Марин  Маринов уважи събитието, което е в изпълнение на Дейност 5 – Дейности в подкрепа на родителите, по проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и поздрави присъстващите от името на кмета на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева.

„Добре дошли в нашата прекрасна Трявна, изключително много се радвам, че има такъв голям интерес към подобно събитие, което екипът на Министерство на образованието и науката е подготвил. Смятам, че не е необходимо да Ви уверявам в ползите на дуалното обучение – една от причините, поради която всеки един отива да учи, за да може да бъде полезен не само на себе си, но и на обществото, в което се опитваме всички ние да живеем заедно, помагайки си един на друг. Пожелавам успех на събитието, сигурен съм, че всеки един от Вас ще излезе обогатен след края му и искам също така да благодаря освен на екипа на МОН и на областна управа, така и на Регионално управление на образованието в лицето на г-н Георги Маринов, с който взаимодействаме изключително добре по всяка една допирна точка. Бъдете здрави!“ сподели зам.-кметът на Община Трявна.

Информационната кампания в Трявна събра близо 110 души, сред които членове на екипа за организация и управление на проекта, директори и учители от  училищата от област Габрово и област Велико Търново, които вече са въвели дуална форма на обучение, представители на бизнеса от двете области, ученици от VII клас и техните родители, както и заинтересовани граждани. Събитието уважиха още областния управител на област Габрово г-жа Ралица Манолова и началника на РУО-Габрово г-н Георги Маринов.

Областният управител на област Габрово подчерта, че дуалната форма на обучение е „позабравеното ново“ и вече е доказало, че работи във времето.

„Знам, че на територията на област Габрово всяка една община има фирми, които са подали ръка, които са готови да подкрепят този образователен процес, така че учениците да се чувстват подготвени и добри специалисти. Не веднъж съм казвала и продължавам да казвам, че само тогава, когато заедно работим и намираме истинската пресечна точка между интереса и възможностите на институциите, бизнеса, активното участие на родители и ученици само тогава можем да постигнем добри резултати.“ допълни още г-жа Манолова.

По време на откриването на кампанията бяха представени постигнатите резултати от стартирането на проекта и как той е подобрил връзката „ученик-училище-родител-работодател“ в контекста на значимостта на активното участие на родителите и връзката им с училището и работодателя за реализирането на дуалната система на обучение. Във втория ден от информационната кампания бяха посетени Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ – гр. Габрово и „АМК Задвижваща и управляваща техника“ ЕОД – гр. Габрово.

„Основен акцент е представянето на постиженията на учениците, обучавани в дуална система на обучение, пред родители, широката общественост и органите на местната власт от госпожа Фани Тодорова, член на екипа за организация и управление. В рамките на двата дни бяха проведени поредица събития – представяне на професионални гимназии, обмен на добри практики, отворени врати при работодател и професионална гимназия, дискусии.“ сподели инж. Емилия Ангелова – координатор по проекта в Регионално управление на образованието – Габрово.

Проведеното събитие предостави възможност на представителите на бизнеса, учителите и директорите да обменят информация важна за успешното реализиране на дуалната система на обучение, а на учениците и техните родители – за кариерно ориентиране и избор на професия и училище в дните преди подаване на заявление за участие в класиране за прием в VIII клас.