ЗАПОЧНА КАМПАНИЯ ПО СЪБИРАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ТРЯВНА

февруари 9, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна уведомява всички граждани, че от днес, 09 февруари 2023 год., започва събирането на местни данъци и такси за текущата година.

„На предплатилите цялата вноска до 02 май 2023 год. се прави отстъпка от 5%. Данък недвижим имот, такса битови отпадъци и данък върху превозно средство се заплаща на 2 равни вноски, като сроковете за първа вноска са до 30 юни 2023 год. и за втора вноска до 31 октовмри 2023 год. След изтичане на тези срокове започва начисляване на лихви за просрочие.“ информират още от отдел МДТ към Община Трявна.

Плащанията ще могат да се извършват в брой или ПОС терминал на касата на Община Трявна към отдел „Местни данъци и такси“, стая 105, по банков път, чрез пощенски запис, виртуален ПОС терминал, както и на касите на „Изипей“ и „Ипей“. Призоваваме данъчно задължените лица да се възползват от възможността за заплащане онлайн, което може да се извърши чрез дебитна или кредитна карта на сайта на Община Трявна. За целта е необходим КИН код.

По време на кампанията ще работи една каса в отдел „Местни данъци и такси“, в сградата на общинска администрация, с работно време от 08.30 ч. до 17.00 ч. без прекъсване.

Плащането на патентния данък е в установените досега срокове –до 31 януари – първо тримесечие, 30 април – второ тримесечие, 31 юли – трето тримесечие и 31 октомври – четвърто тримесечие. За такса притежаване на куче срока е 31 март.

Търговските обекти, ангажирани в туристическия бранш, внасят туристическия данък съответно до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди издаването на разрешение.

Отдел „Местни данъци и такси“ към Община Трявна ще подготви и изпрати до всяко данъчно задължено лице годишните съобщения с размера на данъка за 2023 год., както и с всички по вид и размер просрочени задължения, ако има такива. В съобщенията ще има подробна информация за начините за плащане, банковите сметки и телефони за връзка със служителите от отдела.

Данъчните известия за дължимите данъци и такси ще бъдат разпространени от „Български пощи“ до всеки адрес за кореспонденция, посочен от лицата.