ЗАПОЧНА НАБИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ ЗА ТОПЪЛ ОБЯД

декември 8, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

ОБЯВА

Община Трявна обявява предварителен прием на документи на кандидати за потребители по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Трявна“, по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020.

 

 

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

  1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 

Кандидатите следва да подадат следните документи:

  1. Заявление-декларация (по образец);
  2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация – приложение 20;

Документи се приемат всеки работен ден от 8:30 до 15:00 часа в сградата на Социалната кухня на адрес: гр. Трявна, ул. „Георги Бенковски” № 31

Телефони за допълнителна информация:  0876 392764 и 0896 051860