ЗАПОЧНА НАБИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ ЗА ТОПЪЛ ОБЯД

декември 8, 2020

image

ОБЯВА

Община Трявна обявява предварителен прием на документи на кандидати за потребители по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Трявна“, по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020.

 

 

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

  1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 

Кандидатите следва да подадат следните документи:

  1. Заявление-декларация (по образец);
  2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация – приложение 20;

Документи се приемат всеки работен ден от 8:30 до 15:00 часа в сградата на Социалната кухня на адрес: гр. Трявна, ул. „Георги Бенковски” № 31

Телефони за допълнителна информация:  0876 392764 и 0896 051860