ЗАПОЧНА ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНИТЕ КОРИТА В ОБЩИНА ТРЯВНА

май 25, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Днес започна цялостно почистване на речните корита на територията на Община Трявна от доброволците към Доброволно формирование при Община Трявна. Дейностите се извършват превантивно всяка година с настъпване на пролетно-летния сезон и се предприемат с цел осигуряване безопасността и здравето на всички граждани и предпазване от вредното въздействие на водите, информира главен специалист „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Община Трявна г-н Михаил Минчев.

Предвидена за почистване от излишна храстова и дървесна растителност е 4,1-километровата зона на река Тревненска, обхващаща дължината на коритото от моста за кв. Тепавици до Добрески мост. Предстои почистване и на мокрия откос на язовирната стена на микроязовир „Трявна“, непоредствено преди извършването на пролетно-техническия преглед на водния басейн. Сухият откос на микроязовира вече е готов.

„Днес доброволците към Доброволно формирование при Община Трявна акцентират по почистването на речното корито на р. Тревненска в Централната градска част на града, след което ще продължат и по останалото направление. Работят два екипа на двусменен режим.“ поясни г-н Минчев.

Превантивните дейности по почистване и поддръжка на речните корита, попадащи в 4,1-километровата зона, продължават общо 20 дни.