ЗАПОЧНА ПРЕВАНТИВНО ПОЧИСТВАНЕ НА МИКРОЯЗОВИР „ТРЯВНА“

февруари 17, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Непосредствено преди настъпването на пролетния сезон,  доброволци от Доброволно формирование „Трявна“ започнаха превантивно почистване на микроязовир „Трявна“. Дейностите по отстраняване на излишна дървесна и храстова растителност от язовирната стена продължават вече трети ден. Целта е да се осигури, както защита на населението, така и защита на техните имоти, попадащи в заливната зона при евентуални обилни валежи и опасност от наводнения.

„Доброволци от ДФ „Трявна“ под ръководството на г-жа Силвия Кръстева – кмет на Община Трявна и към момента продължават почистване петата на язовирната стена на микроязовир „Трявна“. Мерките са превантивни и се извършват в края на всеки зимен сезон!“ информира главен специалист „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Община Трявна Михаил Минчев.

Превантивното отстраняване на излишна дървесна и храстова растителност в района на микроязовир „Трявна“ се извършва вследствие на извършена проверка и предписания, издадени от РО НЯСС СЦБ – Регионален отдел „Надзор на язовирни стени и съоръжения“- Северна централна България“ относно състоянието на язовирната стена.