ЗАПОЧВА ПОЧИСТВАНЕ В РАЙОНА НА ЕЛЕКТРОПРОВОД „ЧУЧУРА“ В ТРЯВНА

ноември 4, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Започва почистване под сервитута на електропровод ВЛ 110 kV „Чучура“, преминаващ през землището на Трявна. За това информират от ДЗЗД „Просека“ 2020 на база сключен договор за почистване и поддържане на сервитути на електропроводи от преносната мрежа на Р България, обслужвани от ЕСО ЕАД МЕР Горна Оряховица.

От изпратеното до кмета на Община Трявна уведомително писмо става ясно, че в сервитута на електропровода няма да бъде извършван материален дърводобив, а ще бъде премахната храстова растителност, която пречи за нормалното функциониране на електропроводите и създава предпоставки за пожари.