ЗАПОЧВА РЕМОНТЪТ НА УЛ. „ЧЕРНОВРЪХ“ В ТРЯВНА, ВЪВЕЖДА СЕ ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

февруари 13, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

Дългогодишният и належащ за извършване ремонт на ул. „Черновръх“ в Трявна започва тази седмица. Припомняме, че проектното предложение на Община Трявна бе одобрено за финансиране през април миналата година по Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год., която се изпълнява по процедура BG06RDNP001-19.455-МИГ Дряново- Трявна и постави началото на нейната реконструкция.

Във връзка с изпълнението на проекта и предстоящите ремонтни дейности, Община Трявна информира всички граждани, че се въвежда временна организация на безопасност на движението за пътни превозни средства от кръстовището на ул. „Черновръх“ с ул. „Кисийска мера“ до пресичането на ул. „Черновръх“ с ул. „Бенковска“ в града.

Ограничението влиза в сила от утре, 14 февруари и ще продължи до 10 май 2023 год.

„Осигурена е необходимата сигнализация на място, която да указва, че се извършват ремонтни дейности в съответния участък, като за спазването на въведената временна организация на движението са уведомени и органите на реда. Извършването на ремонт на ул. „Черновръх“ е необходим, тъй като самата улица е строена преди повече от 50 години и на места състоянието й е крайно компрометирано!“ сподели кметът на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева.

Подписаният договор е на стойност 83 055,75 лв. без ДДС и включва също така извършване на ремонт на съществуващите тротоари по ул. „Черновръх“.

Срокът за изпълнение на проект „Рехабилитация на ул. „Черновръх“ в Община Трявна“ е 30 юни 2023 год.

Снимка: Архив, Община Трявна