ЗАПОВЕД НА МЗХГ ЗА ЗАБРАНА ЗА КОСЕНЕ НА ТРЕВАТА, МАШИННО ПОЧИСТВАНЕ (МУЛЧИРАНЕ),ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПОЧИСТВАНЕ НА ХРАСТИ,ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 05 АВГУСТ 2021 Г. ДО 20 АВГУСТ 2021Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО,С ЦЕЛ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ОПАСНОСТ ЗА ПРИЧИНЯВАНЕ НА ПОЖАРИ

август 6, 2021
Автор: Илияна Георгиева

image

ЗАПОВЕД НА МЗХГ ЗА ЗАБРАНА ЗА КОСЕНЕ НА ТРЕВАТА,МАШИННО  ПОЧИСТВАНЕ (МУЛЧИРАНЕ),ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПОЧИСТВАНЕ НА ХРАСТИ,ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 05 АВГУСТ2021 Г. ДО 20 АВГУСТ  2021Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО,С ЦЕЛ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ОПАСНОСТ ЗА ПРИЧИНЯВАНЕ НА ПОЖАРИ ЗАПОВЕД Х РД09-788/05.08.2021