ЗАПОВЕД НА МЗХГ ЗА ЗАБРАНА ЗА КОСЕНЕ НА ТРЕВАТА, МАШИННО ПОЧИСТВАНЕ (МУЛЧИРАНЕ),ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПОЧИСТВАНЕ НА ХРАСТИ,ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 05 АВГУСТ 2021 Г. ДО 20 АВГУСТ 2021Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО,С ЦЕЛ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ОПАСНОСТ ЗА ПРИЧИНЯВАНЕ НА ПОЖАРИ

август 6, 2021

image

ЗАПОВЕД НА МЗХГ ЗА ЗАБРАНА ЗА КОСЕНЕ НА ТРЕВАТА,МАШИННО  ПОЧИСТВАНЕ (МУЛЧИРАНЕ),ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПОЧИСТВАНЕ НА ХРАСТИ,ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 05 АВГУСТ2021 Г. ДО 20 АВГУСТ  2021Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО,С ЦЕЛ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ОПАСНОСТ ЗА ПРИЧИНЯВАНЕ НА ПОЖАРИ ЗАПОВЕД Х РД09-788/05.08.2021