ЗАПОВЕДТА НА ЗДРАВНИЯ МИНИСТЪР С НОВИ ПРОМЕНИ

март 19, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Здравният министър Кирил Ананиев издаде днес заповед, с която изменя заповедта си от 13.03.2020 г., допълнена на 17.03.2020 г.

Съгласно заповедта от днес министърът изменя Заповед №РД-01-124 от 13.03.2020 г., допълнена със Заповед №РД-01-131 от 17.03.2020 г., като се създава т.1а, която гласи:

„Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т.1, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от 2 лица над 60-годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1-1,5 м между лицата.“

Точка 9 от заповедта се отменя. Отменената точка гласеше, че не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.