ЗАСЕДАНИЕ НА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА НАБЕЛЯЗВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ВЪЗНИКВАНЕТО НА ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

юли 11, 2019
Автор: Илияна Георгиева

По инициатива на областния управител  на област  Габрово на 11 юли 2019 г. от 14:00 часа  бе свикано заседание на епизоотична комисия  в заседателната зала  на община Трявна.   Зам.- областния  управител Росен Цветков  и  д-р Петров   разясниха  признаци  за разпознаване на  болестта  Африканска чума по свинете. На заседанието присъстваха зам.- кмета  на община Трявна  Николина Николова, д-р Милев ,представители  от  община  Трявна, представители от кметство  Плачковци   и  всички  кметски наместници .На  всички  бяха  разяснени  причините   за  развитието  на болестта,  начините  по  които се предава и кои животни могат да бъдат засегнати и по какъв  начин  да предпазим животните от болестта. От утре  се организират информационни дейности за уведомяване на всички хора,  които отглеждат свине, за недопускане и  предотвратяване  на  заразяването с вируса на Африканската чума по свинете.

Умоляваме всички граждани, които  отглеждат  свине  за лична консумация своевременно  да уведомят   ветеринар или общински служители.