ЗАСЕДАНИЕ НА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА НАБЕЛЯЗВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ВЪЗНИКВАНЕТО НА ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

юли 11, 2019

По инициатива на областния управител  на област  Габрово на 11 юли 2019 г. от 14:00 часа  бе свикано заседание на епизоотична комисия  в заседателната зала  на община Трявна.   Зам.- областния  управител Росен Цветков  и  д-р Петров   разясниха  признаци  за разпознаване на  болестта  Африканска чума по свинете. На заседанието присъстваха зам.- кмета  на община Трявна  Николина Николова, д-р Милев ,представители  от  община  Трявна, представители от кметство  Плачковци   и  всички  кметски наместници .На  всички  бяха  разяснени  причините   за  развитието  на болестта,  начините  по  които се предава и кои животни могат да бъдат засегнати и по какъв  начин  да предпазим животните от болестта. От утре  се организират информационни дейности за уведомяване на всички хора,  които отглеждат свине, за недопускане и  предотвратяване  на  заразяването с вируса на Африканската чума по свинете.

Умоляваме всички граждани, които  отглеждат  свине  за лична консумация своевременно  да уведомят   ветеринар или общински служители.