ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

юни 15, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

На 11.06.2020 г.  се проведе заседание на Общинска епизоотична комисия, назначена със заповед на кмета на Община Трявна относно мерките и действията по време на извънредното положение и реда на регистрация и реда на заселване на обекти тип заден двор със свине, както и илюстрирани схеми на лично стопанство и фамилна ферма във връзка с усложнената епизоотична ситуация в страната по отношение на болестта.

Заседанието бе открито от Марин Маринов – заместник кмет на Община Трявна и председател на комисията. Той предостави думата на д-р Петров да запознае присъстващите със ситуацията.

На основание чл. 128 от ЗВД, във връзка с усложнената епизоотична ситуация в България по отношение на болестта Африканска чума по свинете, той разясни всички противоепидемични мерки, въведени с актове на министъра на здравеопазването по повод обявената с Решение № 325/14.05.2020 година на Министерския съвет на Република България извънредна епидемична обстановка или при условия  на  чл.ба от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 година  той  ни запозна с продължаване действията съгласно Решение на Министерския съвет № 43 от 24.01.2020 година, с плана за контрол и предотвратяване на разпространението на АЧС в Република България 2020 г. запозна Всички присъстващи, че при откриване на труп на дива свиня да се предприемат действия съгласно указанията към заповед № РД 48-3/06.01.2020 година на министъра на МЗХГ. Д-р Петров разясни реда на регистрация и реда на заселване на обекти тип заден двор със свине, както и илюстрирани схеми на лично стопанство и фамилна ферма – във връзка с писмо изх. № 91-168/18-02.2020 година на доц. д-р Янко Иванов, Заместник-министър на земеделието, храните и горите.

На заседанието присъстваха председателят на комисията Марин Маринов  – заместник-кмет на Община Трявна и членове д-р Васил Петров – началник отдел „Здравеопазване на животните“ при ОДБХ гр. Габрово, д-р Мирослав Милев – регистриран вет. лекар, председател на управителния съвет на ЛРС „Бедек“ – гр. Трявна, Кристина Йорданова – мл. експерт ООС на Община Трявна, Михаил Минчев – гл. специалист ПБЗН на  Община Трявна, Стела Манева  – ст. специалист СГС  на Община Трявна, Петко Петков –  ст. специалист КОНОЗНБА на кметство Плачковци, Веска Христова – кметски наместник на кметство Черновръх, Николина Георгиева – кметски наместник на кметство Радевци.