ЗАСИЛВАТ СЕ МЕРКИТЕ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПТИЧИ ГРИП В ОБЛАСТ ГАБРОВО

май 18, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Областната епизоотична комисия на област Габрово с редица мерки срещу разпространението на болестта Инфлуенца А (грип) по птиците и развъдниците на своята територия. Ограниченията бяха гласувани и приети на последното редовно заседание на комисията, което се проведе в началото на този месец. Причината – наличието на две първични огнища на болестта в землището на Севлиево по пилета бройлери и по пекински патици-родители в два частни животновъдни обекта, за които вече има издадени заповеди за последващи действия от изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните проф. д-р Христо Даскалов.

Освен изпълнение на всички мерки, описани в издадените заповеди, които се отнасят конкретно за двата животновъдни обекта с регистрирани огнища на птичи грип, собствениците на индустриални ферми за птици на територията на цялата област трябва да спазват стриктно мерките за биосигурност и незабавно да уведомят Областната дирекция по безопасност на храните при завишена дневна смъртност, намалена носливост или консумация на фураж и вода от животните. Собствениците на птици тип „заден двор“ също така нямат право да пускат птиците на открито до изтичане на 30 дена от ликвидиране на последното огнище или до отмяна на Заповед РД11-252 от 23.01.2020 год. За същия период или до отмяна на посочената заповед се забранява провеждането на пазари и изложби на птици.

Търговията и придвижването на домашни, диви и други птици, яйца за разплод, птиче месо и производни продукти за човешка консумация трябва да се извършват при стриктно спазване на всички мерки за безопасност. Продажбата на живи животни може да се извършва единствено на регистрирани пазари без кооперативни и др. такива. Ловци и служители на Държавно горско стопанство и Държавно ловно стопанство са задължени да извършват претърсване за мъртви птици в местностите и при наличие на такива да ги предоставят в ОДБХ за изпращане на анализ за установяване наличието на вируса Инфлуенца авиум. При вземането и опаковането на птицата трябва да се спазват правилата за биосигурност, а именно да се работи с ръкавици и предпазна маска. Контролът около птицевъдните ферми също се засилва. При възникване и установяване на заболяването Регионалната здравна инспекция се уведомява.

Документ 1

Документ 2

Документ 3

Документ 4

Документ 5