Индивидуални практики за първична медицинска помощ към 16.01.2017 г.

Индивидуални практики за дентална медицинска помощ към 16.01.2017 г.

Индивидуални практики за специализирана медицинска помощ към 16.01.2017 г.

Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр.Трявна

Медицински център „Д-р Теодоси Витанов“ гр. Трявна, ул. „Лясков дял“ № 1, тел. 0677/62412