ЗДРАВНАТА КАСА ЗАПЛАЩА ПОВЕЧЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА

октомври 24, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

През септември влезе в сила анекс към Националния рамков договор за медицинските дейности, с който се включват нови изследвания, заплащани от НЗОК, като се разширява и обемът на задължителните профилактични прегледи, информират от Регионалната здравноосигурителна каса в Габрово.

НЗОК заплаща един годишен профилактичен преглед за всички здравноосигурени лица над 18 г. възраст, който се извършва от избрания общопрактикуващ лекар. Много от пациентите пропускат този важен преглед, като не отчитат колко полезен и необходим е за ранното откриване и предотвратяване на редица заболявания.

През предходната, 2021-ва година, в областта са направени и заплатени от РЗОК 24 200 профилактични прегледа на здравноосигурени лица над 18 г. Това  са приблизително 30 % от записаните в пациентските листи здравноосигурени лица.

Годишните профилактични прегледи за лица над 18г., заплащани от НЗОК включват:

Изчисляване на индекс на телесна маса;  Оценка на психичен статус;  Изследване острота на зрение;  Измерване на артериално налягане;  Електрокардиограма;  Изследване на урина с тест-ленти, а при наличие на рискови фактори – определяне на кръвна захар  За жени над 30г. мануално изследване на млечни жлези. В рамките на профилактичния преглед е включена мамография на млечните жлези, която се прави веднъж на 2 г. на жените между 50 и 69 г., както и тест PSA за рак на простатата – веднъж на 2 години при мъже над 50г. За жени от 30 до 40 години –Изследване на онкопрофилактична цитонамазка“, което първоначално се прави ежегодно, а при две негативни цитонамазки – веднъж на три години. Нова дейност, включена от септември в обема на профилактичния преглед е – „ехографско изследване на млечни жлези“ – веднъж на 2 години за жени от 30 до 50 години. Вече са част от годишния профилактичен преглед и изследванията „Определяне на повърхностен антиген на хепатит В (НВs Аg) с бърз тест“  и „Определяне на антитела срещу хепатит C (anti-HCV) с бърз тест“ за здравноосигурените лица съответно на възраст 40, 45, 50, 55 и 60 години.

За различните възрастови групи са предвидени и различни кръвни изследвания през определени периоди от време като обхватът им също е разширен с новия анекс.

Изследването на общ холестерол, триглицериди, кръвна захар, ЕКГ, мамография, PSA, HDL-холестерол, LDL-холестерол, ако е направено по друг повод в рамките на предходните 12 месеца, не се провежда повторно по време на профилактичния преглед.

При провеждането на профилактичния преглед лекарят определя рискови групи. В случай, че пациентът попада в определена рискова група (риск да се развият сърдечно-съдови заболявания, злокачествени заболявания или захарен диабет) и в зависимост от степента на риска, личният лекар може да насочи за консултация със специалист, както и да назначи допълнителни изследвания. Целта е по този начин да бъдат открити и лекувани навреме социално значими и приоритетни за страната заболявания.

Всеки общопрактикуващ лекар трябва да поставя на общодостъпно място графика си с посочени часове за промотивна и профилактична дейност.