ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО ОБЯВИ КОИ ХОРА НЕ ТРЯБВА ДА ВАКСИНИРАТ С PFIZER/BIONTECH

октомври 27, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

От Министерството на здравеопазването обявиха информация за всички граждани, които НЕ трябва да се ваксинират с Comirnaty /ваксината на Pfizer/BioNTech/ срещу COVID-19:

 • Всеки с тежка алергия към компонент на ваксината (т.е. такъв, който причинява анафилаксия или изисква медицинска намеса).
 • Тези на възраст под определената в кратките характеристики на продуктите.
 • Хора, които в момента са в изолация или имат симптоми на COVID-19. Тези хора могат да се ваксинират, след като приключат с изолацията и след преустановяването на всичките им симптоми.

Хора, които могат да се ваксинират след обсъждане на ползите и рисковете и/или след консултация с техния наблюдаващ/лекуващ лекар:

 • Лица с анамнеза за тежка алергия към някоя ваксина или към инжекционен лекарствен продукт
 • Бременни
 • Лица с имунокомпрометиращи заболявания
 • Кърмещи жени
 • Лица на терапия с антикоагуланти

Хора, които трябва да следват специални процедури:

 • Лица с анамнеза за тежка алергия (изискваща медицинска намеса) към нещо различно от ваксина или инжекционно лекарство може да получи ваксината, но трябва да остане за медицинско наблюдение в продължение на 30 минути след получаване на ваксината.
 • Хората, които наскоро са боледували от COVID-19 и са били лекувани с антитяло-базирани терапии (напр. с моноклонални антитела или реконвалесцентна плазма), трябва да изчакат до 90 дни след лечението, за да бъдат ваксинирани.
 • Хората с известна експозиция на COVID-19 трябва да изчакат, докато карантината им приключи, преди да се ваксинират (освен ако не живеят в места с множество хора, като старчески дом, поправителен дом или приют за бездомни, в този случай те могат да бъдат ваксинирани по време на период на карантина).
 • Хората, които са получили друга ваксина (не-COVID-19 ваксина), трябва да изчакат поне 14 дни, преди да получат ваксина срещу COVID-19. По същия начин, ако човек е получил ваксината срещу COVID-19, той трябва да изчака най-малко 14 дни, преди да получи други ваксини (ваксини, които не са срещу COVID-19).