» УСЛУГА № 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

 

» УСЛУГА № 2667  Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и и здраве