Допълнителна информация: Подаване на предложения, сигнали и жалби: 5350, гр. Трявна ул. Ангел Кънчев №21.

За изпращане на електронни документи: delovodstvo@tryavna.bg

Телефони за контакт: 0677/6 24 96, в. 101


» УСЛУГА № 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА № 2667  Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и и здраве

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър