Публичен регистър на декларации по ЗПК 2023г.


ЗАПОВЕД № 65/01.02.2024 г. 

ЗАПОВЕД № 706-1/15.11.2023 г. 

ЗАПОВЕД № 603/10.10.2023 г. 

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК – кмет на община, заместник-кмет, секретар

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК – председател на Общински съвет Трявна

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК – преди сключване на трудов договор

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК – преди назначаването на длъжността по служебно правоотношение

Декларация по чл.49, ал.1, т.3 от ЗПК