Тарифа за определяне на началния /минимален/ размер на месечния наем за 1 квадратен метър полезна площ при предоставяне на общинска собственост под наем /в лева/, публикувана на 02.02.2023 г.


Тарифа за таксите, които се заплащат по Наредба за организация, осъществяване и контрол на рекламната дейност и разполагане на информационно-указателни табели и обяви на територията на община Трявна.


Тарифа за определяне на таксите, които се събират съгласно Наредба за управление на общинските пътища в община Трявна


Тарифа за предоставяните услуги от Общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване – гр. Трявна