Държавна агенция „Електронно управление“ предоставя централизирано електронни административни услуги.

Процедура

Услуги предоставяни от общинска администрация

Услуги, свързани с парламентарни избори 2021

Допълнителна информация: Подаване на предложения, сигнали и жалби: 5350, гр. Трявна ул. Ангел Кънчев №21.

За изпращане на електронни документи: delovodstvo@tryavna.bg

Телефони за контакт: 0677/6 24 96, в. 101