18.04.2024 г.

ОТЧЕТ МЕСЕЦ МАРТ – 2024 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ 31.03.2024

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2024

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС- РА КЪМ 31.03.2024

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС- ДЕС КЪМ 31.03.2024

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС- ДМП КЪМ 31.03.2024

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС- КСФ КЪМ 31.03.2024

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 31.03.2024

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ВЪВ ВРЪЗКА С ВОЙНАТА В УКРАЙНА


18.03.2024 г.

ОТЧЕТ МЕСЕЦ  ФЕВРУАРИ – 2024 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ 29.02.2024

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 29.02.2024

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС- РА КЪМ 29.02.2024

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС- ДЕС КЪМ 29.02.2024

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС- ДМП КЪМ 29.02.2024

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС- КСФ КЪМ 29.02.2024

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 29.02.2024

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ


19.02.2024 г.

ОТЧЕТ МЕСЕЦ  ЯНУАРИ – 2024 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ 31.01.2024Г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.01.2024

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС- ДМП КЪМ 31.01.2024

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС- КСФ КЪМ 31.01.2024

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС- РА КЪМ 31.01.2024

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 31.01.2024

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ВЪВ ВРЪЗКА С ВОЙНАТА В УКРАЙНА

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31.01.2024