Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна

Приложение № 4 към Решение № 251 от 29.12.2020 г., публикувано на 08.01.2021 г.

Приложение № 3 към Решение № 251 от 29.12.2020 г. публикувано на 08.01.2021 г.

Приложение № 2 към Решение № 251 от 29.12.2020г. публикувано на 08.01.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 251 от 29.12.2020 г. публикувано на 08.01.2021 г.

Решение № 251 от 29.12.2020 г. относно: Предложение относно определяне такса за „Битови отпадъци“ за 2021 година, публикувано на 08.01.2021 г.