Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна

Приложение за жилищни имоти на граждани и жилищни имоти на фирми към Решение № 26 от 21.12.2023 г. публикувано на 28.12.2023 г.

Приложение № 3 към Решение № 26 от 21.12.2023 г. публикувано на 28.12.2023 г.

Приложение № 2 към Решение № 26 от 21.12.2023 г. публикувано на 28.12.2023 г.

Приложение № 1 към Решение № 26 от 21.12.2023 г. публикувано на 28.12.2023 г.

Решение № 26 от 21.12.2023 г. Предложение относно определяне такса за „Битови отпадъци“ за 2024 година, публикувано на 28.12.2023 г.