ЗЛАТКА ДАНАИЛОВА ДОНЕВА-ЦАНЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЯВНА

Дата на раждане: 14.05.1981 година
Място на раждане: гр. Трявна
Семейно положение: Омъжена с един син и една дъщеря
Образование: Висше

За контакти
E-mail: zlatka81@abv.bg

Телефон – 0893793919

Стая – 401