СПОРТНИ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ТРЯВНА – 2022 г. 

Спортен клуб Председател, тел. за контакти Адрес на управление
Тенис клуб „Българов – Трявна” Илия Борисов Българов 0898 588 805, 0898536570 iliabulgarov@hotmail.com
Нешо Симеонов nesho_mostrov@mail.bg
гр. Трявна ул. „Петко Р. Славейков” № 89
Шахматен клуб „Трявна-2001” Петър Христов – председател 0886470495
Ивайло Белев – секретар 0877080226 chess@tryavna2001.org
гр. Трявна ул. „Кубра” № 9, вх. Б, ет. 1, ап. 2
Спортен клуб по лека атлетика „Хаммер – ХВ- Трявна” Васил Василев – член на УС 0988378200,
Кристиян Генев – 0898389355,  skla.hammer@gmail.com
гр. Трявна ул. „Кавалджийска” № 28 гр. Трявна, ул. „Ст. планина“ № 99
Общински футболен клуб „Трявна” Валентин Атанасов – председател на УС 0892347784 гр. Трявна ул. „Петко Р. Славейков” № 89
Футболен клуб „Ангел Кънчев” Людмил Цонев Цонев – председател на УС 0887574291
stolari@abv.bg
гр. Трявна ул. „Иван Вазов” № 21, вх. Б, ет. 4, ап. 11
Спортен клуб „Даймийо” Тихомир Тодоров – председател на УС 0878623145
sk_daimio@abv.bg
гр. Трявна ул. „Васил Априлов” № 2, вх. А, ет. 2, ап. 5
Баскетболен клуб „Зограф” Добринка Манева – председател 0888805753 dobrina_maneva@abv.bg гр. Трявна ул. „Осми март” № 6
Сдружение мотоклуб „Ярост” Елена Златева – председател на УС
тел./факс: 0677 6 49 81
GSM 0887348163 info@kalinahouse.com
гр. Трявна ул. „Иванка Горова” № 1, вх. Б, ет. 1, ап. 1
Вело клуб „Трявна” Ваня Казакова – председател; 0896232264 jivko.hristov@gmail.com гр. Трявна ул. „Кънчо Скорчев” № 9, ет. 1, ап. 1
Спортен клуб по лека атлетика Трявна – неразвиващ дейност Иван Петров Иванов 0888919113- член на УС гр. Трявна ул. „Здравец” № 31
Общински футболен клуб „Балкан” – Плачковци Иван Николов тел. 0898 607251 van4ester1980@mail.com гр. Трявна ул. „Ст. Планина“ № 107
Спортен клуб „Хикари“ Искрен Георгиев Иванов – председател 0898939353 easy8567@gmail.com
Миглена Калимерова – зам. – председател 0896832282 miglena.kalimerova@abv.bg
гр. Трявна ул. „Христо Ботев“ № 38
Футблолен клуб „Ветерани Трявна“ Костадин Цанев Денчев 0899815778 гр. Трявна ул. „Шаховец“ № 7