Общинска програма за развитие на туризма, като част от ПИРО на община Трявна за периода 2021-2027 г.

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2020 г.

Програма за развитие на туризма в Община Трявна – 2020 г.

Отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма на територията на Община Трявна през 2019 г.

Програма за развитие на туризма в Община Трявна – 2019 г.

Програма за развитие на туризма в Община Трявна – 2017 г.

Отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма на територията на Община Трявна през 2016 г.

Програма за развитие на туризма в Община Трявна – 2016 г.

Отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма на територията на Община Трявна през 2015 г.