ОБЩИНА ТРЯВНА ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ “ГРИЖА В ДОМА” ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19

ноември 3, 2020

ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.101-0046  „Грижа в дома“   http://esf.bg   Община Трявна стартира изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 3“. Основната дейност, предвидена по […]

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.