Финансов отчет на ДГ „Осми март“ гр.Плачковци към 31.03.2019 г.

Финансов отчет на ДГ „Осми март“ гр.Плачковци към 30.06.2018 г.

Финансов отчет на ДГ „Осми март“ гр.Плачковци към 31.03.2018 г.

Финансов отчет на ДГ „Осми март“ гр.Плачковци за 2017 г.

Финансов отчет на ДГ „Осми март“ гр.Плачковци към 30.09.2017 г.