Кариери

Списък на допуснати кандидати до интервю в подбор по документи за заемане на длъжностите: „Работник озеленяване“, и „Работник поддръжка“

април 21, 2021

Списък на допуснати кандидати до интервю в подбор по документи за заемане на длъжностите: „Работник озеленяване“, и „Работник поддръжка“ в Общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии […]

Удължаване срока на обявата за подбор на персонал по проект „Подкрепа за уязвими лица в Община Трявна“ до 17,00 ч на 20.04.2021, поради недостатъчния брой на кандидатите от целевите групи

април 19, 2021

Удължаване срока на обявата за подбор на персонал по проект „Подкрепа за уязвими лица в Община Трявна“ до 17,00 ч на 20.04.2021, поради недостатъчния брой на кандидатите от целевите групи […]

Обява за подбор на персонал по проект „Подкрепа за уязвими лица в Община Трявна“

март 26, 2021

В изпълнение на Договор  BG05M9OP001-2.105-0005-C01  по  Процедура BG05M9OP001-2.105 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и […]

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.