Кариери

Община Трявна обявява конкурс за длъжността Старши специалист „Административно обслужване, деловодство и информация“ в Община Трявна

май 15, 2024

Община Трявна обявява конкурс за длъжността Старши специалист „Административно обслужване, деловодство и информация“ в Община Трявна до завръщане на титуляра. Повече подробности ТУК

Община Трявна обявява конкурс за длъжността Главен инженер дирекция ТСУ в Община Трявна

май 15, 2024

Кратко описание на длъжността: Организира и контролира строителната дейност на общината съгласно приетия план за годината. Разработва перспективни проектопланове по развитие на инфраструктурната мрежа обхващаща водоснабдяване, канализация, пътни връзки, улична […]

Конкурс за длъжност „Секретар“ на Община Трявна

април 22, 2024

Днес 22.04.2024 се проведе заседание на комисия, назначена със заповед №223/08.04.2024 г. на Кмета на Община Трявна, във връзка с обявения конкурс за длъжността Секретар на Община Трявна, на което […]

Община Трявна обявява конкурс за длъжността Младши експерт „Стопански дейности и проекти“ в Дирекция “ Стопански дейности и устойчиво развитие“ в Община Трявна

април 19, 2024

Кратко описание на длъжността: Осъществява дейност по организиране, координиране, контрол и изпълнение дейностите, произтичащи от правомощията на общината от нормативните актове за стопанската дейност и проекти. Общински търговски дружества и […]

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СЕКРЕТАР“ НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД №182/25.03.2024 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

април 15, 2024

Въз основа на решение по чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждането на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители на конкурсна комисия назначена със Заповед № 223/08.04.2024 […]

Община Трявна обявява конкурс за длъжността Главен инженер дирекция ТСУ в Община Трявна

април 11, 2024

Кратко описание на длъжността: Организира и контролира строителната дейност на общината съгласно приетия план за годината. Разработва перспективни проектопланове по развитие на инфраструктурната мрежа обхващаща водоснабдяване, канализация, пътни връзки, улична […]

Община Трявна обявява конкурс за длъжността Секретар на Община Трявна

март 29, 2024

ОБЩИНА ТРЯВНА ОБЯВЯВA: Конкурс за заемане на длъжността „Секретар на община“ в Община Трявна, при следните условия: Кратко описание на длъжността: Ръководи, организира, координира и контролира дейността на администрацията в […]

ПРИЕМ ВЪВ ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА НА ГРАЖДАНСКИ ЛИЦА ЗА ОБУЧЕНИЕ КАТО КУРСАНТИ

февруари 1, 2024

ЗА ЗАЯВЕНИЯ БРОЙ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА КУРСАНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025ГОДИНА (МЗ ОХ-70/19.01.2024г.) ПРИЕМ ВЪВ ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА НА ГРАЖДАНСКИ ЛИЦА ЗА ОБУЧЕНИЕ КАТО КУРСАНТИ 1. […]

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.