Кариери

Конкурс за длъжността Старши експерт „Култура, образование, спорт и здравеопазване“

юли 26, 2023

Конкурс за заемане на длъжността Старши експерт „Култура, образование, спорт и здравеопазване“ в Дирекция „Стопански дейности и устойчиво развитие“ при Общинска администрация Трявна. Кратко описание на длъжността: Осъществява дейност по […]

Конкурс за длъжността Младши експерт „Опазване на околната среда“

юли 26, 2023

Конкурс за заемане на длъжността Младши експерт „Опазване на околната среда“ в Дирекция „Териториално и селищно устройство“ при Общинска администрация – Трявна със срок до завръщане на титуляра. Документ Длъжностна […]

Конкурс за длъжността Младши експерт „Опазване на околната среда“

юни 16, 2023

Конкурс за заемане на длъжността Младши експерт „Опазване на околната среда“ в Дирекция „Териториално и селищно устройство“ при Общинска администрация – Трявна със срок до завръщане на титуляра. Документ

ОБЯВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

март 24, 2023

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА (заповед на командира на Националната гвардейска част № РД-147/13.03.2023г.) 50 бр. вакантни длъжности за войници в Националната […]

Обява за набиране на персонал за изпълнение на задълженията на общината по ЗЛП/ЗХУ и ЗСУ в частта, свързана с насочването за ползване на социални услуги

март 22, 2023

Община Трявна в качеството й на бенефициент по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Трявна“ ”, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002-0060-C01, финансиран по Програма „Развитие на човешките […]

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.