Кариери

Списък на допуснати кандидати до интервю в подбор по документи за заемане на длъжностите: „Работник озеленяване“, и „Работник поддръжка“

април 21, 2021

Списък на допуснати кандидати до интервю в подбор по документи за заемане на длъжностите: „Работник озеленяване“, и „Работник поддръжка“ в Общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии […]

Удължаване срока на обявата за подбор на персонал по проект „Подкрепа за уязвими лица в Община Трявна“ до 17,00 ч на 20.04.2021, поради недостатъчния брой на кандидатите от целевите групи

април 19, 2021

Удължаване срока на обявата за подбор на персонал по проект „Подкрепа за уязвими лица в Община Трявна“ до 17,00 ч на 20.04.2021, поради недостатъчния брой на кандидатите от целевите групи […]

Обява за подбор на персонал по проект „Подкрепа за уязвими лица в Община Трявна“

март 26, 2021

В изпълнение на Договор  BG05M9OP001-2.105-0005-C01  по  Процедура BG05M9OP001-2.105 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и […]

ОБЯВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА (МЗ ОХ-72/28.01.2021г.)

март 4, 2021

ОБЯВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА (МЗ ОХ-72/28.01.2021г.) 5 бр. вакантни длъжности за войници в Национален военен университет „Васил Левски“ – гр.Велико […]

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕН КОНКУРС ПРИ ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ “СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ”

декември 10, 2020

Конкурсната процедура за длъжността Младши експерт „Стопански дейности и проекти“ , открита със Заповед № 723/12.11.2020 г. на кмета на Община Трявна, се прекратява във връзка със Заповед № РД-01-677/25.11.2020 […]

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.