Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Трявна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, публикуван на 14.12.2023 г.

 МАНДАТ 2023-2027 година

––––––––––––––––––––––––––––

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Трявна, неговите комисии и взаимодествието му с общинската администрация,  последно актуализиран с Решение № 185 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Трявна, публикуван на 04.09.2020 г.