910001  Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

910002  Гласуване с подвижна избирателна кутия

910003  Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители

910004  Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г.

910005  Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК

910006  Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

910007  Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.