ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ  ПО ЗПКОНПИ 2018

 

№ по ред Име, презиме,

фамилия

Вх. №, дата, вид на декларация Длъжност Декларация за несъвместимост Декларация за имущество и интереси

Част II

Интереси

1. БОРИСЛАВ  СТОЯНОВ БОРИСОВ вх.№ 13/ 23.04.2018 г.чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 1/ 05.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
Кмет на кметство Плачковци  Интереси  Имущество
2. МАРИНА НИКОЛАЕВА ГАШПАРОВА вх.№ 2/ 09.11.2018 г.чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 2/ 09.11.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
УПРАВИТЕЛ НА „ТРЕВНЕНСКА СЕДМИЦА“ ЕООД  

 

Интереси

 

Забележка: вх.№ в Община Трявна 36/04.05.2018

 

 

Имущество

 

Забележка: вх.№ в Община Трявна 15/31.05.2018

3 СВЕТЛА ЦАНЕВА МОДЕВА вх.№ 3/ 09.11.2018 г.чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 3/ 09.11.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
УПРАВИТЕЛ  НА МЦ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД – гр. Трявна  

 

 

 Интереси

Забележка: вх.№ в Община Трявна 50/11.05.2018

 

 

 

 Имущество

Забележка: вх.№ в Община Трявна 45/07.06.2018

4 ДИМИТЪР СТЕФАНОВ МИНЧЕВ вх.№ 4/ 09.11.2018 г.чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 4/ 09.11.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
УПРАВИТЕЛ  НА „ЗДРАВЕЦ“ ЕООД  

 

Интереси

 

Забележка: вх.№ в Община Трявна 58/03.08.2018

 

 

Имущество

 

Забележка: вх.№ в Община Трявна 52/08.06.2018

5 ТАТЯНА СТЕФАНОВА СТАНЧЕВА вх.№ 5/ 09.11.2018 г.чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ УПРАВИТЕЛ  МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД – гр. Трявна Интереси

Забележка: вх.№ в Община Трявна 57/01.08.2018

Подадена
декларация
в КПКОНПИ

 

 

2018 г.

19.04.2018 г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ – образец  1 (27 KB)

Декларация по чл.35 ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ – образец  2 (16 KB)

 

 


2016 г.

Добромир Драмов

Константин Брънеков

Нели Цанева

Силвия Кръстева

Стефан Петров

 


2015 г.

Божидар Христов

Борислав Борисов

Димитър Михнев

Добромир Драмов

Дончо Захариев

Драгомир Николов

Георги Нейков

Христо Лазаров

Иван Несторов

Константин Брънеков 

Кремена Райчева

Людмил Бучев

Мария Пенева

Нели Цанева

Розита Пенева

Силвия Кръстева

Стефан Данаилов

Стефан Петров

Татяна Рачева

Златка Донева – Цанева

Звезделин Бъчваров