15.11.2023г.

БЮЛEТИН НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Документ


13.11.2023г.

БЮЛEТИН НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Документ


13.06.2023г.

БЮЛEТИН НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Документ


01.06.2023г.

БЮЛEТИН НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Документ


25.05.2023г.

БЮЛEТИН НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Документ


16.12.2022г.

БЮЛEТИН НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Документ


15.12.2022г.

БЮЛEТИН НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Документ


27.10.2022г.

БЮЛEТИН НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Документ


09.11.2021г.

БЮЛEТИН НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Документ 1

Документ 2


29.07.2021г.

БЮЛEТИН НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Документ


05.04.2021г.

БЮЛEТИН НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Документ


04.11.2020г.

БЮЛEТИН НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Документ


27.07.2020г.

БЮЛEТИН НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Документ


20.07.2020 г.

БЮЛEТИН НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Документ


06.07.2020 г.

БЮЛEТИН НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Документ


29.06.2020 г.

БЮЛEТИН НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Документ


01.03.2019 г.

БЮЛEТИН НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЧЛ. 61, АЛ.3 ОТ АПК
Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите отдел „Местни данъци и такси“ на Община Трявна
Съобщенията се поставят на таблото в „Информационен център“ на Община Трявна и се публикуват на интернет www.tryavna.bg

Документ 1  , Документ 2Документ 3, Документ 4

 

 


12.09.2018 г.

БЮЛEТИН НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЧЛ. 61, АЛ.3 ОТ АПК
Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите отдел „Местни данъци и такси“ на Община Трявна
Съобщенията се поставят на таблото в „Информационен център“ на Община Трявна и се публикуват на интернет www.tryavna.bg  Документ


25 август 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ №1 по чл.32 от ДОПК „РАДИНСКИ РАЙ“ с адрес гр./c. СОФИЯ ул./ж.к. Ж.кв. Бъкстоун; ул „Чучулига“ 8, вх.Б, ап.3
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Трявна на адрес гр.Трявна, ул.“Ангел Кънчев“ №21, ет.1 стая 103 при Теодора Петкова – н-к отдел МДТ в отдел МДТ от 8,00 до 12,30 и от 13,30 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на административно нарушение № АУАН 34/13.07.2017г.

Съобщение