ПРОЕКТ BGENERGY-2.002-0006-C01
„ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА ТРЯВНА“


ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.002-0060-C01
„УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ТРЯВНА“


ПРОЕКТ BG06RDNP001-19.455-0003-C01
„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА „ЧЕРНОВРЪХ“, ОБЩИНА ТРЯВНА“


ПРОЕКТ BG06RDNP001-19.376-0001-C01
„ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ТРЯВНА
МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ“


ПРОЕКТ BG06RDNP001-19.455-0002-C01
„МЕСТНОСТТА „КРЪСТА“ – РЕЛАКС, СПОРТ И ЗАБАВЛЕНИЯ СРЕД ПРИРОДАТА“


ПРОЕКТ BG06RDNP001-19.117-0004-C01  „Изграждане на нова система за отопление на ЦДГ „Калина“, гр. Трявна чрез доставка на нов котел за отопление“


Strings that unite us through migration


ПРОЕКТ BG06RDNP001-7.001-0076-C01 РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА


ПРОЕКТ BG06RDNP001-19.117-0003-C01 РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В ДВОРА НА ДГ „СВЕТЛИНА“ И КВ.23 ПО ПЛАНА НА ГР. ТРЯВНА


ПРОЕКТ BG06RDNP001-19.117-0002-C01 РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ЧИТАЛИЩНИ СГРАДИ В ОБЩИНА ТРЯВНА


Проект BGENERGY-2.001-0041– „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на град Трявна и град Плачковци“


Второ събитие по проект „Мрежи от градове“ 31.01 – 08.02.2022г. Мартиника


Проект BG05M9OP001-2.105-0005-C01
„ПОДКРЕПА ЗА УЯЗВИМИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНА ТРЯВНА“


Проект „Мрежи от градове“Документ


Проект BG16M1OP002-2.009-0094
„ПО-ЧИСТА ТРЯВНА – РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ В НЕВИДИМИ КОНТЕЙНЕРИ”

Видео материал за разделно събиране на отпадъци