uchilishte

Основно училище „Васил Левски”

 • гр. Плачковци 5360, ул. „Бузлуджа” № 12
 • 06770/2138
 • ouvlevski_pl@abv.bg
 • Директор: Ценка Гьонкова
uchilishte

Основно училище „Проф. Пенчо Райков”

 • гр. Трявна 5350, ул. „Бойчо войвода” № 1
 • 0677/63518 / 0677/63513
 • ouraikov@abv.bg
 • Директор: Виолета Иванова
uchilishte

Средно училище „Петко Р. Славейков”

 • гр. Трявна 5350, ул. „Ангел Кънчев” № 19
 • 0677/62377, 62392 / 0677/62581
 • souprs@sou-tryavna.org
 • sou-tryavna.info
 • Директор: Гергана Ганчева
uchilishte

Национална гимназия по приложни изкуства „Тревненска школа“

 • Ангел Кънчев 150, гр. Трявна
 • 0677/ 62134 – 0677/62291
 • artschooltryavna@mbox.digsys.bg
 • Директор: Орфей Миндов