ОБЯВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

март 24, 2023

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА
(заповед на командира на Националната гвардейска част
№ РД-147/13.03.2023г.)

50 бр. вакантни длъжности за войници в
Националната гвардейска част – гр.София:

1. ГВАРДЕЙЦИ – 41 бр.
2. НОМЕР ОТ РАЗЧЕТ – 1бр.
3. МЛАДШИ ШОФЬОР КАТ. „D” – 3 бр.
4. МЛАДШИ ШОФЬОР КАТ. „С+Е” – 1 бр.
5. МЛАДШИ ШОФЬОР КАТ. „С” – 4 бр.
ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 06.06.2023 г.
ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ГАБРОВО, ул. „С. Врачански” 1А

Изисквания: образование – средно или по-високо;
– ръст 175 ÷ 185 см. (за гвардейци)
– да не са по-възрастни от 40 години, лицата отговарящи на условията на
чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ да не са по-възрастни от 44 години към датата
на подписване на договора за военна служба;
– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер ;
– да няма образувано наказателно производство;
– да нямат друго гражданство;
– да притежават свидетелство за управление на МПС категория „С”, „D” и „C+E”, (за отделни длъжности).

Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 066/800257
справка www.comd.bg