ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

юни 8, 2022

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА
(заповед на командира на Съвместното командване на силите № ЗРД-409/03.06.2022г.)
25 бр. вакантни длъжости за ВОЙНИЦИ
в Съвместното командване на силите:
за военно формирование 22980 – София -4 бр.
за военно формирование 52210 – Банкя -6 бр.
за военно формирование 28860 – Горна Малина – 15 бр.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 08 .07.2022 г.
ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ГАБРОВО, ул. „С. Врачански” 1А

Размерът на основнто месечно възнаграждение
е не по-малък от 1016 лв.

Изисквания: за някои от длъжностите се изисква свидетелство за управление на МПС категории „В” или „С”.
– да не са по-възрастни от 40 години;
– да са годни за военна служба;
– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер ;
– да няма образувано наказателно производство;
– да нямат друго гражданство;
– да покриват нормативите за физическа годност.

Лицата, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:
– да не са по-възрастни от 44 години;
– да не са освобождавани от военна служба по дисциплинарен ред;
– да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба);
– към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределна възраст по чл.160 за военно звание.

Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 066/800257
справка www.comd.bg