Идентификационен № P2019-0001

ноември 19, 2019

Пазарни консултации за информация и комуникация по проект:„Рекултивация на съществуващо депо за отпадъци на Община Трявна“

Виж още
Идентификационен № P2019-0001

ноември 19, 2019

Пазарни консултации за подготовка на тръжна документация по ЗОП за проект:„Рекултивация на съществуващо депо за отпадъци на Община Трявна“

Виж още
Идентификационен № P2019-0001

ноември 19, 2019

Пазарни консултации за организация и управление на проект:„Рекултивация на съществуващо депо за отпадъци на Община Трявна“

Виж още
Идентификационен № P2019-0001

ноември 19, 2019

Пазарни консултации за упражняване на строителен надзор по проект:„Рекултивация на съществуващо депо за отпадъци на Община Трявна“

Виж още
Идентификационен № P2019-0001

ноември 18, 2019

Пазарни консултации за СМР (Техническа рекултивация) на обект: „Рекултивация на съществуващо депо за отпадъци на Община Трявна“

Виж още
Идентификационен № P2018-0001

ноември 9, 2018

Пазарни консултации за обект: „Доставка и монтаж на отоплителна система на пелети към сеществуваща отоплителна инсталация на ДГ „Калина“ (сграда детска градина)“

Виж още
Идентификационен № P2018-0001

ноември 8, 2018

Пазарни консултации за обект: „Детска площадка в двора на ДГ „Светлина“ гр. Трявна“

Виж още
Идентификационен № P2018-0001

ноември 6, 2018

Пазарни консултации за обект: „Вътрешна реконструкция и благоустройство на част от сградата на НЧ „Пробуда – 1924“, гр. Плачковци, община Трявна“

Виж още
Идентификационен № P2018-0001

ноември 6, 2018

Пазарни консултации за обект „Вътрешна реконструкция на част от НЧ „Пенчо Славейков 1871“, гр. Трявна“

Виж още
Идентификационен № P2018-0001

ноември 2, 2018

Пазарни консултации за обект: „Изграждане на детска площадка в общински имот – УПИ VII-2305, кв. 23 по плана на гр. Трявна“

Виж още

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.