Идентификационен № P2020-0010

юли 6, 2020

Становище на АОП по чл.232 от ЗОП за процедура с предмет: „Изпълнение на СМР за рекултивация на съществуващо депо за отпадъци на община Трявна по две обособени позиции”

Виж още
Идентификационен № P2020-0009

юни 29, 2020

Становище по чл.232 от ЗОП за процедура с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в община Трявна през зимния сезон 2020/2021 г. и 2021/2022 г.”

Виж още
Идентификационен № P2019-0001

септември 3, 2018

Становище на АОП в обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулярни цени за нуждите на Община Трявна за период от 24 (двадесет и четири) месеца“

Виж още

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.