КМЕТЪТ ИНСПЕКТИРА РЕМОНТИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В КЪСОВЦИ И БАНГЕЙЦИ-КАШЕНЦИ

декември 14, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

Кметът на Община Трявна и директорът на дирекция „Териториално и селищно устройство“ към Община Трявна извършиха оглед на ремонтните дейности по общинските пътища Плачковци – Късовци и Бангейци – Кашенци. Същите в кв. Късовци продължават и към момента, като заложената за извършване рехабилитация включва преасфалтиране на пътното платно и изграждане на нови тротоари и бордюри.

По време на огледа г-н Денчо Минев инспектира и завършения ремонт на най-компрометирания участък от пътя Бангейци – Кашенци, който също включва преасфалтиране на пътното платно и насипване на банкети. Кметът се срещна и разговаря с местни жители, които поставиха въпроса с водоснабдяването в региона и получиха уверението, че местната власт работи в тази насока и ще съдейства за отстраняване на проблема там.