КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОбС ТРЯВНА УЧАСТВАХА ВЪВ ВСТЪПИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НСОРБ

декември 14, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

Кметът на Община Трявна г-н Денчо Минев и председателят на Общински съвет Трявна г-жа Златка Донева-Цанева взеха участие във встъпителна конференция на новоизбраните кметове и председатели на общински съвети за мандат 2023-2027, която традиционно се организира от Националното сдружение на общините в Република България в началото на всеки мандат. Срещата се проведе на 11 декември 2023 г. в София и събра на едно място представители на законодателната и изпълнителната власти в страната.

Встъпителната конференция бе открита от председателя на 49-то Народно събрание, който подчерта, че важна точка за всички кметове са инвестиционните разходи, които в проекта на бюджет са около 1,8 млрд. лв. Официални гости и участници в дискусията бяха още министър-председателя на Република България акад. Николай Денков, изпълнителния директор на НСОРБ, председателя и заместник-председателите на УС на НСОРБ и др.

Кметове на общини, председатели на общински съвети, общински съветници, партньори на НСОРБ и гости от Асоциацията на местните власти на Кралство Норвегия имаха възможността да споделят своите виждания и опит за икономическото развитие на общините в контекста на екологична и цифрова трансформация и да коментират възможните действия за смекчаване на последиците от негативните демографски тенденции. Перспективите пред съвместно използване на ресурси и споделяне на услуги между общините също бяха сред темите на събитието.

Втората сесия на конференцията бе с представители на  изпълнителната власт, които дискутираха подходите и политиките, насочени към укрепване на местния потенциал и намирането на дългосрочни решения за предизвикателствата пред обществото. Засегнати бяха и важни теми като подготовката на страната за присъединяване към Еврозоната, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Шенгенското пространство.

Снимки: Община Трявна, НСОРБ