КТ „ПОДКРЕПА” В ПАРТНЬОРСТВО С ОБЩИНА ТРЯВНА ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

ноември 7, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

Партньорски проект „Хоризонти“ – между Община Трявна и Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА“, финансиран по Националния план за действие по заетостта ще бъде реализиран в периода октомври – декември 2023 година. Проектът осигурява повишаване на професионалната квалификация на двадесет безработни лица в професионално направление – строителни дейности.

Обучението включва два учебни модула – Ключова компетенция за придобиване на социални умения – трудова мотивация и работа в екип и професионално обучение за придобиване на професионална квалификация по част от професия „Бояджия“. В рамките на проекта организаторите осигуряват работни облекла и строителни материали за провеждане на практическата част. Успешно преминалите курса лица ще получат сертификат за професионална квалификация.

Основната цел на „Хоризонти“ е повишаване на конкурентоспособността и подобряване достъпа до пазара на труда на неравнопоставени групи – продължително безработни лица. Партньори на синдикат КТ „ПОДКРЕПА“ по проекта са  Община Трявна и  Агенция по заетостта.

„Изключително важно е да се полагат общи усилия, както от социалните партньнори за активиране на трайно безработните лица, така и от самите лица по места, защото това е устойчивия път за повишаване качеството на живот в по-малките населени места“, коментира координаторът на проекта за област Габрово Десислава Янева.