ОБЩИНА ТРЯВНА ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТ „ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА ТРЯВНА“

април 19, 2024
Автор: Юлияна Цанева

image

На 24.04.2024 г. от 14.00 часа в зала 403 в сградата на Община Трявна ще се състои заключителна пресконференция на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на община Трявна“. Проектът е финансиран по процедура BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“ по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. Партньор по проекта е Норск Енерджи, Норвегия.

Общата стойност на проекта е 897 701,14 лв., от които 763 045,97 лв. Европейско финансиране и 134 655,17 лв. – Национално финансиране.

Основната цел на проекта е подобряване на енергийните характеристики на административната сграда на община Трявна, чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност и трансформацията й в сграда с близко до нулево потребление на енергия.

Кметът на Община Трявна г-н Денчо Минев и екипът за управление на проекта ще отчетат постигнатите резултати. С изпълнените дейности е постигнато намаляване на енергопотреблението, чрез въвеждане не енергоспестяващи мерки за отопление, охлаждане и осветление, намаляване на енергопотреблението, чрез въвеждане не система за контрол, наблюдение и управление и подобряване на условията на живот на населението, укрепване на двустранните отношения между страните-донори и държавите бенефициенти.