СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.44, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СИЛВИЯ КРЪСТЕВА, ИЗБРАНА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ №1 ОТ 03.11.2019 Г. ЗА ПЕРИОДА 2019-2023

СИЛВИЯ КРЪСТЕВА ПРОГРАМА 2019-2023

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
В следващите четири години заедно, с много труд и постоянство трябва да докажем, че освен да запазим традициите и възрожденския облик на общината, имаме възможността да продължим да градим и съвременния й облик и да бъдем модерна европейска община. Като смятам, че най-важното е да си върнем самочувствието . Самочувствието на достойни жители на община Трявна и граждани на Европа.
Трябва уверено да продължим напред!

С уважение: СИЛВИЯ КРЪСТЕВА