Боян Колев Грозев

Дата на раждане: 24 юни 1987 г.

Място на раждане: Трявна

Образование: висше, психолог

Професионален опит: Работил като репортер, оператор, монтажист и водещ в СД”ТВ-НЕТ Сателит”; Работил като репортер, оператор, монтажист и водещ в СД”ТВ-НЕТ Сателит”; Последователно Специалист „Проекти и младежки дейности“ и Главен експерт „Устойчиво развитие“ в Общинска администрация Трявна; Общински съветник и в мандат 2019-2023 г.

За контакти: /телефон, имейл, друго/ 0899861331, boyan.grozev@gmail.com