МАРИЯ НИКОЛАЕВА ПЕНЕВА
Дата на раждане: 14.11.1980г.
Място на раждане: гр.Трявна
Семейно положение: омъжена с едно дете
Образование: Средно образование – СОУ “П.Р.Славейков“ гр.Трявна.
Магистърска степен по „Публична администрация“ от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, както и бакалавърска степен по специалност „Стопанско управление“ от Технически университет-Габрово. Завършен курс по програма „Обучение на политически лидери“ на Институт за политика през 2018г. в пет модула. В момента изучава втора магистърска степен „Управление на проекти” също в Технически университет-Габрово.
Професионален опит: Дизайн и изработка на трикотажни изделия “Лотос“ АД / Трявна 2000г. – 2001г. От 2004г. до 2015г. успешно управлява собствен бизнес в областта на търговията с бързооборотни стоки. От 2015 г. до 2017 г. е зам.-кмет на Община Трявна, а от 2017 г. до 2021 г. – зам.- областен управител на Област Габрово. В момента е общински съветник в мандат 2023г.-2027г.на Община Трявна.
За контакти: /телефон, имейл, друго/ тел. 0894660280, имейл: mpeneva@abv.bg