Златка Данаилова Донева-Цанева
Дата на раждане: 14.05.1981 г.
Място на раждане: гр. Трявна
Семейно положение: Омъжена, с две деца
Образование:
Магистърска степен по Право – Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Придобита юридическа правоспособност.
Магистърска степен по Политология, дипломация и национална сигурност – Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий”
Магистърска степен по Счетоводство и одит – Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов
Магистърска степен по Педагогика на обучението по География и икономика – Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий”
Бакалавър по Финанси и банково дело – Икономически университет – гр. Варна
Професионален опит: Повече от 18 години опит в сферата на счетоводните услуги. От 2013 г. развива собствен бизнес и е Управител на счетоводно-консултантска кантора. Специалист управление на човешките ресурси.
От 2014 г. до момента е общински съветник в Общински съвет – Трявна. Председател на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие в мандат 2015-2019 г. и мандат 2019-2023 г.
Член на Постоянна комисия по Местно самоуправление, икономическа политика и туризъм към НСОРБ в мандат 2019-2023 г.
Член на Управителния съвет на Национална асоциация на председателите на общински съвети в Република България
За контакти: obstryavna@abv.bg, тел. 0893793919