ОТЛИЧИХА НАЦИОНАЛНИ СЛАВЕЙКОВИ ПРАЗНИЦИ ЗА НАЙ-ЗНАЧИМО КУЛТУРНО СЪБИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2023 ГОДИНА

март 20, 2024
Автор: Юлияна Цанева

image

НАГРАДИТЕ БЯХА ВРЪЧЕНИ ОТ ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА СПЕЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ В ГАБРОВО

Национални Славейкови празници бяха отличени за най-значимо културно събитие на Община Трявна за 2023 година. „Събитие в областта на културата – Габрово“ изяви общо четири знакови такива от четирите общини на територията на областта, като за първа година то се провежда под егидата на областния управител на Област Габрово. Награждаването се проведе на специална церемония в Художествена галерия „Христо Цокев“ в Габрово с участието на Милица Гладнишка и събра представители на четирите общини, културни деятели и просветители.

Честта да приеме отличието от името на кмета на Община Трявна получи г-н Росен Ралев – старши експерт „Култура, образование, спорт и здравеопазване“ при Община Трявна, който отправи искрени благодарности и подчерта, че Славейкови празници наистина са културното лице на възрожденския ни град и те са символ на уважение към делото на баща и син Петко и Пенчо Славейкови.

Тази година всяка от четирите общини излъчи събития, които да бъдат номинирани за участие в 10-то юбилейно издание на „Събитие в областта на културата – Габрово“. След проведено онлайн допитване до местната общественост с анкетно гласуване, инициирано от Община Трявна, бяха определени две културни събития за номинация с най-висок процент на гласуване – Национални Славейкови празници, които събраха общо 28,4% от общия вот и откриването на новия музей на архитектурата в Трявна, който събра 28%. Същите бяха подадени на Областна управа, които определиха и победителя за 2023 година.

За най-значимо културно събитие в Габрово бе определен 100-годишния карнавал, за Севлиево – поредицата от събития по проект „Събудители – отново заедно“, а за Дряново – концертът на виолончелиста проф. Венцеслав Николов. Наградата „Съвременен будител“ получи Петър Тоцев – дългогодишен директор на Регионален исторически музей – Габрово.

Снимки: Областна управа – Габрово