СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕБРОИТЕЛИТЕ И КОНТРОЛЬОРИТЕ В ОБЩИНА ТРЯВНА

май 17, 2021

ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ – ТРЯВНА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА ПРЕБРОИТЕЛИТЕ И КОНТРОЛЬОРИТЕ В

ОБЩИНА ТРЯВНА

            От името на Националния статистически институт ви информираме, че Преброяването  на населението и жилищния фонд – 2021 г., което беше отложено поради епидемичната обстановка, ще се проведе в периода от 07. 09. 2021 г. до 03. 10. 2021 г.

В тази връзка е необходимо всички, които са подали документи за преброители/контрольори да потвърдят заявеното си желание  в срок до 21 май 2021 г. /петък/ по един от следните начини:

  • По ел. поща:

albena.konakchieva@tryavna.bg

tryavna@tryavna.bg

  • На телефони:

0677/62029 –  Мария Иванова, Росица Минчева

  • На място – в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Трявна

При настъпили промени в личните данни, молим да ни информирате при потвърждаването!

Желаещите да се включат в Преброяването  на населението и жилищния фонд – 2021 г. като преброители/контрольори, но не са подали документи по време на предходната кампания, могат да го направят в периода от 25 май до 10 юни 2021 г.

Одобрените кандидати ще преминат обучение в края на лятото, след което с тях ще бъдат сключени договори.

Преброяването на населението и жилищния фонд се провежда веднъж на 10 години.

            Включи се, защото си важен!