Указания за провеждане да преброяване на населението и жилищния фонд в РБ през 2020г. в условията на извънредна епидемична обстановка

август 25, 2021

Документ