ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕТО НА СГРАДИ

юли 22, 2020

Уважаеми жители на община Трявна,

Считано от 20 юли 2020 година стартира процесът на преброяване на населението и жилищния фонд, съгласно Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

Първият етап от преброяването е т.нар. „регистриране“ на жилищни сгради. Процесът ще се осъществява от „регистратори“ в специално изработено за целта мобилно приложение. Регистраторите са лица, наети по договор от Национален статистически институт. Лицата са снабдени с индивидуални карти-баджове със снимка и QR код за идентификация.

За територията на община Трявна са наети седем лица. Регистрирането на сгради се извършва, без да е необходимо да се осигурява достъп до жилищата и имотите.

Настоящата информация предоставяме с цел предотвратяване на недобронамерени действия от страна на „мними регистратори“.